Facebook Analytics Pixel

Autozáložňa

Pre informácií volajte +421 905 888 058

Budete potrebovať

 • osobné doklady
 • technický preukaz
 • osvečenie o evidencií vozidla
 • protokol o STK, EK
 • náhradný klúč
 • doklady o zaplatení ZP
 • podnikatelia a firmi živnostenský list alebo výpis z OR (nie starší ako 3 mesiace)
 • plná moc na zariadenie záložného práva na tlačive autozáložne overená notárom

Ďalšie podmienky

 • predmet zálohy musí byť vo výlučnom vlasníctve zakladajúceho
 • nemôžu sa na neho viazať iné záložné práva alebo vecné bremená napríklad leasing, úver, blokácia na dopravnom inšpektoráte, blokácia daňovým úradom alebo exekútorom a podobne.

Úroková sadzba

 • 1 týždeň – 4 %
 • 2 týždeň – 6 %
 • 3 týždeň – 8 %
 • 4 týždeň – 10 %

Vyplňte formulár pre využitie služby autozáložňa.