Facebook Analytics Pixel

Zoznam potrebných dokumentov

K schváleniu financovania sú v závislosti od právnej formy potrebné nasledovné dokumenty:

Fyzická osoba alebo zamestnanec

 1. Občiansky preukaz
 2. Vodičský preukaz
 3. IČO zamestnávateľa
 4. Od kedy ste zamestnaný (dátum)
 5. Kontakt na zamestnávateľa
 6. 3x výpis z účtu
 7. Veľký technický preukaz od vozidla ktoré ideme financovať (obidve strany čitateľne foto/scan)
 8. Počet najazdených kilometrov
 9. Údaje na predávajúceho (meno/tel./mail)
 10. IBAN kam zašleme sumu ktorá sa bude financovať

Živnostník alebo právnická osoba s.r.o.

 1. Občiansky preukaz
 2. Vodičský preukaz
 3. Výpis z obchodné registra alebo Živnostenský list (použiteľný na právne úkony, nie starší ako 3 mesiace)
 4. DIČ číslo
 5. Veľký TP od vozidla ktoré ideme financovať (obidve strany čitateľne foto/scan)
 6. Počet najazdených kilometrov
 7. Údaje na predávajúceho (meno/tel./mail)
 8. IBAN kam zašleme sumu ktorá sa bude financovať

Pri novom aute NAVIAC

Od predajcu vyžiadajte nasledovné dokumenty:

 1. COC dokument, kde je VIN číslo