Facebook Analytics Pixel Skip to content

Čo je amortizácia vozidla?

Amortizácia vozidla predstavuje proces, ktorým sa zohľadňuje postupné opotrebovanie a strata hodnoty vozidla v priebehu času. V ekonomickom a účtovníckom kontexte sa hodnota vozidla systematicky znižuje, často na základe predpokladanej životnosti vozidla alebo na základe určeného množstva prejdených kilometrov.

V mnohých krajinách a podnikoch je dôležité správne účtovať amortizáciu vozidiel, najmä pre účely dane z príjmov a správnej finančnej dokumentácie. Správne pochopenie a vypočítavanie amortizácie môže mať významný dopad na finančné výsledky a hodnotu aktív spoločnosti.

Metódy výpočtu môžu byť rôzne, pričom najčastejšia je lineárna amortizácia, kde sa hodnota vozidla znižuje rovnomerným tempom počas jeho predpokladanej ekonomickej životnosti. Avšak existujú aj iné metódy, ako je napríklad metóda klesajúcej základne alebo metóda podľa prejdených kilometrov.

V kontexte osobných financií môže byť rozumieť amortizácii vozidla užitočné pri rozhodovaní o kúpe nového alebo ojazdeného vozidla a pri posudzovaní, kedy je najlepší čas na jeho predaj alebo výmenu.

 

Čo je amortizácia?

Amortizácia je postupné znižovanie hodnoty majetku v dôsledku jeho používania a opotrebovania. Amortizácia je spôsobená nielen fyzickým opotrebovaním majetku, ale aj morálnym opotrebovaním, ktoré vzniká vplyvom technického pokroku.

Amortizáciu možno chápať ako postupné prenášanie vstupnej ceny majetku do nákladov. V účtovníctve sa amortizácia účtuje na nákladovom účte, v daňovom priznaní sa amortizácia uplatňuje ako daňový výdavok.

Doba odpisovania majetku je stanovená zákonom o dani z príjmov. Majetok je rozdelený do šiestich odpisových skupín, pričom každá skupina má svoju vlastnú dobu odpisovania.

Pre osobné motorové vozidlá je doba odpisovania 4 roky. Výnimkou sú vozidlá, ktoré sú predmetom finančného leasingu, tie sa odpisujú po dobu trvania leasingovej zmluvy.

V praxi sa pri uplatňovaní amortizácie majetku často využíva metóda zrýchleného odpisovania. Pri tejto metóde sa v prvom roku odpisovania uplatní vyšší odpis ako v nasledujúcich rokoch.

Prečo je amortizácia dôležitá?

Amortizácia je dôležitá z nasledujúcich dôvodov:

 • Zodpovedá za náklady na používanie majetku. Amortizácia zohľadňuje skutočnosť, že majetok sa používa a opotrebováva, a preto stráca svoju hodnotu. Uplatnením amortizácie sa náklady na používanie majetku rozložia rovnomerne počas jeho životnosti.
 • Zlepšuje presnosť účtovníctva. Amortizácia pomáha zabezpečiť, aby účtovné výkazy boli presné a odrážali skutočnú hodnotu majetku.
 • Znižuje daňovú záťaž. Uplatňovaním amortizácie si podnikateľ môže znížiť svoje daňové výdavky, čo môže viesť k zníženiu daňovej povinnosti.

Amortizácia je dôležitým nástrojom pre podnikateľov a účtovníkov. Umožňuje im správne účtovať za používanie majetku a znižovať daňovú záťaž.

Amortizácia hodnoty vozidla

Amortizácia hodnoty vozidla je postupné znižovanie hodnoty vozidla vplyvom jeho používania a opotrebovania. Amortizácia je spôsobená nielen fyzickým opotrebovaním vozidla, ale aj morálnym opotrebovaním, ktoré vzniká vplyvom technického pokroku.

Hodnota vozidla sa znižuje od chvíle jeho kúpy. V účtovníctve sa amortizácia vozidla účtuje na nákladovom účte, v daňovom priznaní sa amortizácia vozidla uplatňuje ako daňový výdavok.

Amortizácia vozidla je dôležitým faktorom, ktorý je potrebné zvážiť pri kúpe vozidla. Amortizácia vozidla znižuje jeho hodnotu, čo znamená, že podnikateľ bude musieť v priebehu času investovať do vozidla ďalšie peniaze na opravy a údržbu.

Amortizácia v auto leasingu 

Amortizácia vozidla v auto leasingu je postupné znižovanie hodnoty vozidla vplyvom jeho používania a opotrebovania. Amortizácia je spôsobená nielen fyzickým opotrebovaním vozidla, ale aj morálnym opotrebovaním, ktoré vzniká vplyvom technického pokroku.

V prípade operatívneho leasingu sa amortizácia vozidla uplatňuje na základe výšky mesačného leasingového poplatku. Leasingová spoločnosť si do úvahy berie dobu trvania leasingovej zmluvy, zostatkovú cenu vozidla a úrokovú sadzbu.

Amortizácia vozidla v auto leasingu je dôležitým faktorom, ktorý je potrebné zvážiť pri výbere formy financovania vozidla.

Ako sa počíta amortizácia vozidla?

Amortizácia auta sa často vypočíta na základe lineárnej metódy, čo znamená, že hodnota auta klesá rovnomerne počas jeho predpokladanej ekonomickej životnosti.

Amortizácia vozidla sa počíta podľa nasledovného zjednodušeného vzorca:

Ročný odpis = vstupná cena vozidla / doba odpisovania

 • Vstupnou cenou vozidla sa rozumie cena, za ktorú bolo vozidlo obstarané, vrátane nákladov súvisiacich s jeho obstaraním, ako sú napríklad dopravné náklady, poistné, colné poplatky, daň z pridanej hodnoty, atď.
 • Doba odpisovania vozidla je stanovená zákonom o dani z príjmov. Vozidlá sú rozdelené do šiestich odpisových skupín, pričom každá skupina má svoju vlastnú dobu odpisovania.

Pre osobné motorové vozidlá je doba odpisovania 4 roky. Výnimkou sú vozidlá, ktoré sú predmetom finančného leasingu, tie sa odpisujú po dobu trvania leasingovej zmluvy.

V praxi sa pri uplatňovaní amortizácie vozidla často využíva metóda zrýchleného odpisovania. Pri tejto metóde sa v prvom roku odpisovania uplatní vyšší odpis ako v nasledujúcich rokoch.

Príklad výpočtu amortizácie

Podnikateľ obstaral osobné motorové vozidlo za cenu 10000 €. 

Konkrétne nové auto do 10000 je napr. 

 • Dacia Sandero (od 8900 eur)
 • Hyundai i10 (od 8990 eur)
 • Kia Picanto (od 9590 eur)
 • Mitsubishi SpaceStar (od 9990 eur)

Vozidlo je zaradené do 1. odpisovej skupiny, ktorej doba odpisovania je 4 roky.

V prvom roku odpisovania si podnikateľ môže uplatniť odpis vo výške 2 500 €. V nasledujúcich rokoch si môže uplatňovať odpis vo výške 2 500 € / 3 = 833,33 €.

Amortizácia vozidla má významný vplyv na daňové priznanie podnikateľa. Uplatňovaním amortizácie si môže podnikateľ znížiť svoje daňové výdavky, čo mu môže viesť k zníženiu daňovej povinnosti.

Ako strácajú hodnotu jednotlivé značky áut?

Rýchlosť, akou jednotlivé značky áut strácajú hodnotu, závisí od mnohých faktorov, vrátane:

 • Výrobca: niektoré značky áut, ako sú Porsche, Toyota a Honda, si svoju hodnotu držia lepšie ako iné, ako sú napríklad Fiat, Chrysler a Dodge.
 • Model: niektoré modely áut sú žiadanejšie ako iné. Napríklad SUV a crossovery sú vo všeobecnosti žiadanejšie ako sedany a kupé.
 • Výbava: autá s vyššou výbavou si svoju hodnotu držia lepšie ako autá s nižšou výbavou.
 • Stav: autá v dobrom stave si svoju hodnotu držia lepšie ako autá v zlom stave.
 • Rok výroby:. staršie autá strácajú hodnotu rýchlejšie ako novšie autá.

Podľa prieskumu spoločnosti Schwacke, ktorá sa zaoberá oceňovaním ojazdených automobilov, sú značky áut, ktoré si svoju hodnotu držia najlepšie, nasledovné:

 • Porsche
 • Jeep
 • MINI
 • Mazda
 • Toyota
 • Honda
 • Nissan
 • Kia
 • Hyundai

Na druhej strane, značky áut, ktoré si svoju hodnotu držia najhoršie, sú nasledovné:

 • Fiat
 • Chrysler
 • Dodge
 • Land Rover
 • Infiniti
 • Jaguar
 • Volvo
 • Mercedes-Benz
 • BMW

Je dôležité poznamenať, že tieto údaje sú len orientačné a skutočná hodnota ojazdeného auta sa môže líšiť v závislosti od konkrétneho modelu, stavu a lokality.

Ako ovplyvňuje amortizácia auta cenu poistenia?

Amortizácia auta ovplyvňuje aj cenu poistenia a to konkrétne dvoma spôsobmi:

 • Znížením hodnoty vozidla: staršie autá strácajú hodnotu rýchlejšie ako novšie autá. To znamená, že v prípade poistnej udalosti bude poisťovňa musieť zaplatiť nižšiu náhradu. Preto poisťovne zvyčajne účtujú nižšie poistné za staršie autá.
 • Zvýšením rizika poistnej udalosti: staršie autá majú často viac opotrebení a sú náchylnejšie na poruchy. To znamená, že je pravdepodobnejšie, že budú spôsobené poistné udalosti. Preto poisťovne zvyčajne účtujú vyššie poistné za staršie autá.

V praxi to znamená, že nové autá majú zvyčajne vyššie poistné ako staršie autá. Rozdiel v poistnom sa zvyšuje s vekom auta. Napríklad autá vo veku 10 rokov môžu mať poistné až o polovicu nižšie ako autá vo veku 2 rokov.

Existujú však aj faktory, ktoré ovplyvňujú cenu poistenia auta, okrem jeho veku. Medzi tieto faktory patria:

 • Typ vozidla: napríklad SUV a crossovery sú zvyčajne drahšie na poistenie ako sedany a kupé.
 • Výrobca a model: niektoré značky a modely áut sú považované za rizikové a majú drahšiu poistku.
 • Stav vozidla: autá v dobrom stave sú zvyčajne lacnejšie na poistku ako autá v zlom stave.
 • Miesto bydliska: v niektorých oblastiach je vyššia pravdepodobnosť poistnej udalosti ako v iných oblastiach.

Pri výbere poistenia auta je dôležité zvážiť všetky tieto faktory, aby ste našli najlepšiu ponuku.