Facebook Analytics Pixel Skip to content

Ochrana osobných údajov

 

TENTO DOKUMENT OBSAHUJE VEĽMI DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE O VAŠICH PRÁVACH A POVINNOSTICH.

Ako chránime Vaše súkromie?
V tomto dokumente nájdete všetky potrebné informácie o tom, ako chránime Vaše súkromie: aké údaje
získavame, ako ich používame, s kým ich zdieľame, ako môžete spracúvanie kontrolovať, o opatreniach, ktorými
Vaše údaje chránime a tiež o právach, ktoré v súvislosti so spracúvaním máte. Pri spracúvaní dodržiavame
všetky predpisy, ktoré sa ochrany vašich osobných údajov týkajú.


Kto sme a kontaktné údaje na nás?
Sme spoločnosť, ktorá prevádzkuje internetovú stránku www.superleasing.sk Prevádzkovateľom pri
spracúvaní Vašich osobných údajov sme my:

HYDRA s.r.o.
Mládežnícka 1566/1
960 01 Zvolen
IČO: 50 630 008
DIČ: 2120423140
IČD PH: SK 2120423140


Naša spoločnosť nemá ustanovenú zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov. V prípade, ak máte
akékoľvek otázky k tomuto dokumentu alebo spracovaniu Vašich osobných údajov alebo si chcete uplatniť Vaše
práva popísané v tomto dokumente, môžete nás kontaktovať e-mailom na adrese info@superleasing.sk
alebo písomne na adrese našej spoločnosti.


Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje a aký je právny základ ich spracúvania?
Na internetovej stránke www.superleasing.sk získavame od Vás údaje dôležité pre spracovanie inzercie a
predzmluvných vzťahov – Osobné údaje (vaše meno, mesto, emailový a telefonický kontakt) získané od Vás
vyplnením kontaktného formulára „Sú to údaje, ktoré ste nám dobrovoľne poskytli na účely predzmluvných
vzťahov (napr. žiadosť o cenovú alebo úverovú ponuku, žiadosť o spoluprácu alebo žiadosť o bližšiu špecifikáciu
poskytovaných služieb)“ Odoslaním formulára nám poskytujete súhlas na ich spracovanie v zmysle vyššie
uvedenej špecifikácie.


Akú dlhú dobu budeme uchovávať Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budeme uchovávať počas trvania inzercie alebo zmluvného vzťahu a počas zákonmi
stanovenej doby na ich archíváciu alebo na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu. Osobné údaje získané
vyplnením kontaktného formulára na účely predzmluvných vzťahov sa spracúvajú výhradne po dobu 1 roka a ak
nedôjde k uzatvoreniu zmluvy, údaje budú zo systému vymazané.


Cookies
Zásady používania súborov cookies – Tieto zásady obsahujú informácie o tom, ako webové stránky
www.superleasing.sk používajú súbory cookies.
Používanie cookies – Jednotlivé stránky www.superleasing.sk môžu používať alebo používajú cookies, ktoré
nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Používaním stránok www.superleasing.sk a preklikom na súhlas s
cookies vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením Vášho prehliadača. Ak navštívite naše
webové stránky a v prehliadači je povolené prijímanie súborov cookies, považujeme to za prijatie našich
podmienok používania súborov cookies. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomocníkovi každého
priehliadača.


Čo sú cookies?
Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača odosielané pri návšteve webových
stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr.
smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka vo Vašom prehliadači. Cookies obvykle
obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový
prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodné cookies
vytvorila. Súbory „cookies“, ktoré používame, nepoškodzujú Váš počítač.
Prečo používame cookies? – Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále zlepšovať naše služby,
prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah. Na našich stránkach môžu byť použité dočasné a trvalé súbory cookies. Dočasné sa uchovávajú vo vašom zariadení, kým stránku neopustíte. Trvalé cookies zostávajú na vašom zariadení do uplynutia ich platnosti alebo do ručného vymazania. Doba, počas ktorej si informácie ponechávame, závisí od typu súborov cookies.Na našich webových stránkach používame niekoľko typov cookies. Základné súbory cookies – Tieto súbory cookies tvoria základ pre prevádzku našich webových stránok aumožňujú používanie základných funkcií, akými sú napríklad zabezpečené oblasti alebo online platby. Základnými cookies sú napr. zapamätanie prihlásenia, umožnenie prístupu k zabezpečeným oblastiam bez nutnosti opätovného prihlásenia, predvyplnenie formulárov a p. Bez týchto cookies nemôžeme poskytovať služby, ktoré tvoria základ našich stránok. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nemôžeme vám zaručiť plnohodnotnú funkcionalitu našich stránok.

Prevádzkové súbory cookies – Pomocou prevádzkových cookies zhromažďujeme štatistické informácie o tom,
ako používate naše webové stránky. Tieto technické informácie nám napr. povedia, na ktoré časti webovej
stránky ste klikli, ktorú stránku ste navštívili naposledy a pod.. Tieto cookies nám slúžia na analýzu a
vylepšovanie našich webových stránok z hľadiska obsahu, výkonu a dizajnu. Pokiaľ tieto cookies zakážete,
nemôžeme vám zaručiť plnohodnotnú funkcionalitu našich stránok.
Funkčné súbory cookie – Funkčné súbory cookie nie sú nevyhnutné, ale pomáhajú nám vylepšiť funkčnosť našich
webových stránok. Ide napríklad o zapamätanie nastavení zvolených pri predchádzajúcej návšteve stránky, napr.
rozloženie obsahu, výber lokality a p., aby ste ich nemuseli znova nastavovať. Pomocou týchto cookies
zisťujeme, či vám už bola ponúknutá určitá služba alebo poskytujeme informácie z vašej aktuálnej oblasti, ak
súhlasíte so zdieľaním takýchto informácií. Hoci použitie týchto cookies záleží výhradne na vašom nastavení, ich
prípadným vypnutím by ste mohli prísť o niektoré služby, ktoré by sme vám mohli poskytovať.
Reklamné súbory cookies – Reklamné súbory cookies môžeme používať na našich webových stránkach na
zobrazenie obsahu a reklám, ktoré sú prispôsobené Vašim záujmom. Tieto cookies môžu zhromažďovať
informácie o Vašich zvyklostiach pri prehliadaní našich webových stránok. Môžu byť využité aj na rozpoznanie
Vašej opätovnej návštevy našich webových stránok. Týmto spôsobom môžeme poskytovať na našich webových
stránkach obsah a reklamy, ktoré sú pre vás relevantnejšie a efektívnejšie cieliť priamu marketingovú
komunikáciu, ale aj obmedziť počet zobrazení reklamy a merať efektívnosť reklamných kampaní.
Súbory cookies tretích strán – Na stránkach www.superleasing.sk sa môžu nachádzať aj prepojenia a
integrované obsahy z iných webových stránok. Preto môžu byť počas používania našich webových stránok
vytvorené súbory cookies, ktoré nepodliehajú kontrole prevádzkovateľa www.superleasing.sk. Ide napríklad o
prípad, ak prezeraná webová stránka používa nástroj na analýzu alebo marketingovú automatizáciu od tretej
strany (napríklad nástroje spoločností Google) alebo zobrazuje obsah webových stránok tretej strany, napr.
reklamný baner, YouTube alebo Facebook. To má za následok prijatie súborov cookies od týchto služieb tretích
strán. Prevádzkovateľ stránok www.superleasing.sk nemá kontrolu nad ukladaním týchto údajov, ani prístup k
týmto súborom cookies. Ak chcete vedieť, ako tieto tretie strany používajú súbory cookies, prečítajte si zásady
ochrany súkromia a zásady používania súborov cookies týchto služieb na ich webových stránkach.


Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?
Cookies, ktoré sa na webových stránkach www.superleasing.sk používajú, si môžete nastaviť vo svojom
webovom prehliadači. Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie
cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú
cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v ponuke pomocníka každého
prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet),
odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť Vašim preferenciám cookies. Budeme
rešpektovať, pokiaľ si prednastavené nastavenie cookies zmeníte. Vypnutie niektorých cookies však môže mať
dopad na využívanie niektorých funkcií našich webových stránok.
Komu údaje sprístupňujeme?
Osobné údaje, ktoré spracovávame ako správca aj ako spracovateľ môžeme sprístupňovať výhradne našim
spolupracovníkom, ktorí zabezpečujú administratívnu a technickú podporu pri prevádzke internetových stránok e-
shopu, prípadne iným subjektom len z dôvodu plnenia zákonných povinností. Vaše osobné údaje
nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou situácii opísaných
nižšie:
Ak to od nás požadujete – Osobné údaje zverejňujeme alebo sprístupňujeme, pokiaľ to od nás požadujete.
Zverejnenie uskutočňujeme v prípadoch, keď využijete komunitné funkcie našej internetovej stránky a zverejníte
Vašu recenziu k produktu alebo váš komentár.
Analytické a reklamné služby – Pracujeme tiež s partnermi, ktorý nám poskytujú analytické a reklamné služby. Tie
nám umožňujú lepšie porozumieť, ako používatelia využívajú našu internetovú stránku, umiestňujú našu reklamu
na internete a merajú jej výkonnosť. Tieto spoločnosti môžu využívať cookies a podobné technológie, aby zbierali
údaje o Vašej interakcii s našimi službami, ale aj inými stránkami. Bližšie informácie o týchto službách a
možnostiach ochrany vášho súkromia nájdete v sekcii o Cookies.
Z právnych dôvodov a na predchádzanie škodám – Vaše údaje môžeme tiež uchovávať alebo sprístupňovať iným
osobám, aby sme vyhoveli povinnostiam vyplývajúcim z právnych predpisov, z požiadaviek štátnych a iných
orgánov, aby sme si uplatňovali naše nároky alebo sa obhajovali v konaniach, kde si ich iní uplatňujú voči nám.
Medzi kategórie tretích osôb, ktorým sprístupňujeme osobné údaje z týchto dôvodov, patria napríklad súdy,
štátne a iné orgány príslušné na výkon kontroly nad našou činnosťou, na riešenie sporov alebo vykonávanie
rozhodnutí, či naši právni a účtovní poradcovia a audítori.

Prenos do tretích krajín?
Vaše osobné údaje aktívne do tretích krajín mimo EÚ neprenášame.


Ako Vaše údaje chránime?
Chceme Vás uistiť, že Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. V súlade s požiadavkami platnej legislatívy
vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme Vaše osobné údaje
chránili. Elektronické údaje sú uchovávané v chránenej databáze na vlastnom zabezpečenom serveri uloženom v
dátovom centre výhradne v Európskej únii. Databázu obsahujúcu osobné údaje chránime pred jej poškodením,
zničením, stratou a zneužitím.


Aké sú Vaše práva?
Zo skutočnosti, že spracúvame Vaše osobné údaje, Vám vyplývajú viaceré práva. V prípade, ak si uplatníte
akékoľvek z nižšie uvedených práv, budeme Vás o vybavení Vašej žiadosti informovať do 30 dní odo dňa jej
doručenia k nám. V odôvodených prípadoch môžeme uvedenú lehotu predĺžiť na 60 dní, o čom Vás budeme
informovať.
Ako si uplatniť Vaše práva – Uplatniť Vaše práva si môžete zaslaním emailovej správy na info@superleasing.sk
alebo písomnej žiadosti na naše kontaktné údaje. Vo Vašej žiadosti prosím uveďte Vaše meno, priezvisko, e-
mailovú adresu, prípadne adresu trvalého bydliska. Ak nám uvedené údaje neposkytnete, nebude možné
vyhovieť Vašej žiadosti. Tieto informácie od Vás požadujeme preto, aby sme si overili vašu totožnosť a neposkytli
Vaše osobné údaje neoprávnenej osobe.
Právo na prístup k údajom – Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa o Vás spracúvajú osobné údaje a v
prípade, ak Vaše osobné údaje spracúvame, poskytneme Vám informáciu o tom, aké údaje o Vás spracúvame,
za akým účelom, komu boli Vaše osobné údaje poskytnuté, či boli prenesené do tretej krajiny a ako dlho budeme
Vaše osobné údaje uchovávať.
Právo na opravu – Mýliť sa je ľudské. Ak sa domnievate, že naša spoločnosť o Vás spracúva nesprávne
osobné údaje, môžete využiť toto právo priamo v nastaveniach, pokiaľ máte oprávnený prístup v sekcii „Vstup pre
OZ/ Partner“  alebo nás požiadať o ich opravu na info@superleasing.sk. Záleží nám na tom, aby sme o Vás
spracúvali správne osobné údaje, preto toto právo určite využite vždy, keď sa napríklad presťahujete alebo príde
k zmene akéhokoľvek vášho osobného údaju, ktorý je pre váš vzťah s nami dôležitý.
Právo na vymazanie (právo na zabudnutie) – Máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré o Vás
spracúvame, v prípade ak sú splnené nasledovné podmienky a neuplatňujú sa zákonné výnimky: údaje už nie sú
potrebné na účely, na ktoré sa získavali; odvoláte súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov a na ich
spracúvanie neexistuje iný právny základ; namietnete na základe Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich
osobných údajov, spracúvaných na základe oprávneného záujmu a neprevažujú oprávnené dôvody na
spracúvanie alebo namietnete spracúvanie za účelom priameho marketingu; osobné údaje sa spracúvali
nezákonne.
V prípade, ak by boli Vaše osobné údaje zverejnené a Vy si u nás uplatníte právo na vymazanie, vymažeme aj
takéto zverejnené osobné údaje. Zároveň budeme informovať ostatných príjemcov vašich osobných údajov, že
ste si uplatnili právo na vymazanie a mali by teda vymazať všetky odkazy na Vaše osobné údaje, ak to bude
technicky možné so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie týchto opatrení. V prípade, ak si u
nás zrušíte konto, pristúpime k vymazaniu údajov, pri ktorých je to možné a k zrušeniu konta do 10 dní. Z
technických dôvodov (napr. z dôvodu zálohovania údajov) sa však môže stať, že niektoré údaje budú vymazané
po dlhšej dobe, ktorá by však nemala presiahnuť 60 dní.
Právo na obmedzenie spracúvania – Máte tiež právo nás požiadať o dočasné obmedzenie spracúvania, a to v
týchto prípadoch: ak sa domnievate, že o Vás spracúvame nesprávne osobné údaje, do doby, než sa overí
správnosť týchto osobných údajov; spracúvanie Vašich osobných je protizákonné a Vy sa rozhodnete namiesto
vymazania osobných údajov žiadať obmedzenie ich spracúvania; už nepotrebujeme osobné údaje na účely
spracúvania, avšak tieto sú potrebné pre Vaše vlastné účely preukázania, uplatňovania alebo obhajovania vašich
právnych nárokov; v prípade ak namietate spracúvanie Vašich osobných údajov, do doby overenia či oprávnené
dôvody pre spracúvanie osobných údajov prevažujú nad vašimi oprávnenými záujmami.
Právo na prenosnosť údajov – Máte právo získať osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame na základe súhlasu
a/alebo zmluvy a spracúvame ich automatizovanými prostriedkami, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a
strojovo čitateľnom formáte. Tieto údaje môžete preniesť aj inej osobe, preto ak je to technicky možné,
prenesieme na Vašu žiadosť Vaše osobné údaje priamo k Vami zvolenému prevádzkovateľovi.
Právo namietať – Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie spracúvania Vašich
osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu, vrátane práva namietať proti
profilovaniu založenému na našom oprávnenom záujme. Vždy máte tiež právo namietať voči spracúvaniu Vašich
osobných údajov, ak sa tieto spracúvajú na účely priameho marketingu.


Podávanie sťažností
V prípade, ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov našou spoločnosťou je v rozpore s
platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na náš hlavný dozorný
orgán – Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.


Mlčanlivosť
Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez Vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane. Tento dokument bol vypracovaný podľa požiadaviek nariadenia GDPR  a zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.

Vo Zvolene dňa 23.8.2023